J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws
Óvodai beiratkozás 2013/2014. nevelési évre Nyomtatás
2013. March 04.

Közlemény
óvodai beiratkozásról

Értesítjük a szülőket, hogy Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának óvodáiba a 2013/2014. nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni gyermekeiket:

2013. április 8. (hétfő) 8-17 óra és
2013. április 9. (kedd) 8-17 óra


A felvételt elsősorban abba az óvodába lehet kérni, amelynek körzetében a gyermek lakik, illetőleg szülője dolgozik.
Csak az újonnan óvodába lépőket kell beíratni, a korábban beiratkozott gyermekek adataiban történt változásokat kérjük folyamatosan jelezni az óvodában.
Az óvodák felvételi körzetéről és a nyitva tartásról a http://www.szegedvaros.hu/ovoda linken tájékozódhatnak a szülők.
Ha az óvoda férőhelye lehetővé teszi, a város bármely területéről fogadhat gyermeket.

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 5. életévét 2013. december 31. napjáig betölti és még nem jár óvodába.
Az 1993. évi LXXIX. törvény 24.§ (3) bekezdése értelmében „A gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.”
Ha az 5. életévét adott évben betöltő gyermek egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, az általános szabálysértési hatóságként eljáró kormányhivatalt.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles 2013. június 15-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Speciális feladatokat ellátó óvodák:

  • Hunyadi Téri Óvoda: egy csoportjában német, egy csoportjában szerb nemzetiségi nevelés-oktatás
  • Tisza-parti Óvoda: felső légúti betegségben szenvedő gyermekek óvodai ellátása
  • Klebelsberg Telepi Óvoda: mozgássérült gyermekek óvodai ellátása

A sajátos nevelési igényű gyermekek integrációját végző óvodákról az Óvodák Igazgatósága nyújt felvilágosítást (Szeged, Sólyom u. 6., tel.: 549-363 vagy 20/462-95-78).

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok:

  • a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya)
  • a gyermek anyakönyvi kivonata
  • a szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata
  • az óvodaérettségre vonatkozó orvosi igazolás
  • oltási könyv

Az óvodai felvételről hozott döntés határnapja 2013. május 31., a döntésről szóló határozatot a beiratkozáskor megadott címre postázza az óvoda.
A határozat ellen irányuló felülbírálati kérelmet a kézhezvételt követő 15 napon belül kell benyújtani, Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzőjéhez címezve, SZMJVÖ Óvodák Igazgatóságához (postacím: 6723 Szeged, Sólyom u. 6).


Szeged Megyei Jogú Város
Polgármestere

 

 

Nem magyar állampolgárok óvodai ellátásáért fizetendő nevelési térítési díj

A 2012-es évi költségvetési Beszámoló adatai alapján, a 2013. szeptemberétől felvételre kerülő, új belépő nem magyar állampolgárságú gyermek után, a szülő által fizetendő térítés díj összege: 1700 Ft / nap / fő.

 
< Előző   Következő >

Közrműködő Szervezet elérhetősége

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület
Weblap: www.esza.hu
E-mail: Ezt az email címet a spamrobotok ellen védjük, megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript használatát
Tel: 06-1/273-4250
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws