Kötelező dokumentumok

A következő dokumentumok tölthetőek le:

Alapító okirat
Szervezeti és Működési Szabályzat
Házirend
Pedagógiai Program
Közzétételi lista
Munkatervek
Gyakornoki szabályzat
– A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat
– Pedagógus szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatottak gyakornoki szabályzata
Közbeszerzés
– Közbeszerzési terv
– Megkötött szerződések teljesítésre vonatkozó adatok (teljesítésétől számított 5 évig) 
– Éves statisztikai összegzés
Intézményvezetői pályázat