Kötelező dokumentumok

Alapító okirat
Szervezeti és Működési Szabályzat
Házirend
Pedagógiai Program
Az intézményvezető pályázata