Szabályzatok és eljárásrendek

Szabályzatok
Általános igazgatás
 – Szervezeti és Működési Szabályzat
 – Ügyrend
 – Szabályzat az adatkezelésről és adatvédelemről
 – Szabályzat a panaszkezelésről
 -Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről
 Szakmai
– Továbbképzési program
 – Szabályzat a pedagógus munkakörben foglalkoztatott gyakornokokról
 Tanügy
 – Házirend
 – Szabályzat a nem magyar állampolgárok óvodai ellátásáért fizetendő nevelési térítési díjról
 Üzemeltetés
 – Szabályzat a vezetékes- és mobiltelefonok használatáról
 -Szabályzat az informatikai biztonságról
 Gazdálkodás
 – Szabályzat az intézmény saját bevételeinek felhasználásáról
 Munkaügy
 – Szabályzat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
Eljárásrendek
 Szakmai
 – Eljárásrend a fejtetvesség elleni védekezésre
Tanügy
 – Eljárásrend az óvodai jogviszony létrejöttéről és megszüntetéséről, valamint a gyermek óvodai ellátásban való részvételről
 – Eljárásrend a Felvételi és mulasztási napló kitöltésére és vezetésére
 – Eljárásrend a nevelőtestületi értekezletek dokumentálásáról
 – Eljárásrend gyermek és dolgozói baleset megelőzésére és baleset esetére
Üzemeltetés
 – Eljárásrend a vagyonvédelmi rendszer kezeléséhez
Gazdálkodás
 – Eljárásrend a szabálytalanságok kezelésére
 – Eljárásrend a költségvetés tervezésére
Munkaügy
 – Eljárásrend az igazgató-helyettesi és tagóvoda-vezetői megbízás pályáztatásáról
 – Eljárásrend a vidékről munkába járó közalkalmazott a munkába járása költségének megtérítésére vonatkozóan
 – Eljárásrend a fizetés nélküli szabadság igényléséről
 – Eljárásrend a fizetési előleg igényléséről