Óvodai beiratkozási tudnivalók és nyomtatványok

Beiratkozással kapcsolatos dokumentumok:

  • Felmentési kérelem óvodáztatási kötelezettség alól (ÚJ 2020-tól) DOC
  • Ügymenet-leírás a kötelező óvodalátogatás alól adható felmentésről (ÚJ 2020-tól) DOC
  • Szülői kérelem távolmaradás engedélyezéséről PDF | DOC
  • Óvodaváltási bejelentő lap PDF | DOC
  • Meghatalmazás a gyermek óvodából való elvitelével kapcsolatban PDF |DOC
  • Szülői tájékoztató a KOFA-3 kérőíves eljáráshoz PDF
  • Értesítés óvodaváltoztatásról OVI-n kívüli óvodákkal PDF
  • Óvodaköteles/tanköteles gyermek, tanuló külföldre távozásának bejelentése az Oktatási Hivatal számára LINK
  • Szándéknyilatkozat_új_vagy_váltó-2020.09.01. EXCEL
  • Szándéknyilatkozat_kilépő-2020.12.15. EXCEL