Óvodai beiratkozási tudnivalók és nyomtatványok

Beiratkozással kapcsolatos dokumentumok:

Beiratkozás 2023 április 20-21.

  • Óvodai felvétel iránti kérelem PDF
  • Felmentési kérelem óvodáztatási kötelezettség alól (ÚJ 2020-tól) PDF
  • Ügymenet-leírás a kötelező óvodalátogatás alól adható felmentésről (ÚJ 2020-tól) DOC
  • Meghatalmazás a gyermek óvodából való elvitelével kapcsolatban PDF
  • Szülői kérelem távolmaradás engedélyezéséről PDF | DOC
  • Szülői tájékoztató a KOFA-3 kérőíves eljáráshoz PDF
  • Óvodaköteles/tanköteles gyermek, tanuló külföldre távozásának bejelentése az Oktatási Hivatal számára LINK