Óvodai beiratkozási tudnivalók és nyomtatványok

Beiratkozással kapcsolatos dokumentumok:

  • Óvodai felvétel iránti kérelem PDF
  • Felmentési kérelem óvodáztatási kötelezettség alól (ÚJ 2020-tól) DOC
  • Ügymenet-leírás a kötelező óvodalátogatás alól adható felmentésről (ÚJ 2020-tól) DOC
  • Meghatalmazás a gyermek óvodából való elvitelével kapcsolatban DOC
  • Szülői kérelem távolmaradás engedélyezéséről PDF | DOC
  • Szülői tájékoztató a KOFA-3 kérőíves eljáráshoz PDF
  • Óvodaköteles/tanköteles gyermek, tanuló külföldre távozásának bejelentése az Oktatási Hivatal számára LINK