Óvodai beiratkozási tudnivalók és nyomtatványok

Beiratkozással kapcsolatos dokumentumok:

 • ONLINE beiratkozást kiegészítő adatlap PDF | DOC
 • Óvodai felvétel iránti kérelem (új kötelező dokumentum) PDF | DOC
 • Felmentési kérelem óvodáztatási kötelezettség alól (ÚJ 2020-tól) DOC
 • Ügymenet-leírás a kötelező óvodalátogatás alól adható felmentésről (ÚJ 2020-tól) DOC
 • Szülői kérelem távolmaradás engedélyezéséről PDF | DOC
 • Óvodaváltási bejelentő lap PDF | DOC
 • Meghatalmazás a gyermek óvodából való elvitelével kapcsolatban PDF |DOC
 • Szülői tájékoztató a KOFA-3 kérőíves eljáráshoz PDF
 • KOFA-3 kérdőív PDF
 • Értesítés óvodaváltoztatásról OVI-n kívüli óvodákkal PDF
 • Óvodaköteles/tanköteles gyermek, tanuló külföldre távozásának bejelentése az Oktatási Hivatal számára LINK
 • Szándéknyilatkozat_új_vagy_váltó-2020.09.01. EXCEL
 • Szándéknyilatkozat_kilépő-2020.12.15. EXCEL