Szegedi ÓVI Bölcs Utcai Óvodája

Csányiné Kecskés Hajnalka
6791 Szeged, Bölcs u. 9.
06/62-461-337
06/20-249-0676
bolcs.ovoda@int.ritek.hu


kep

Az óvoda Szegeden, Kiskundorozsma városrészben helyezkedik el, három csoporttal működik, melyek életkorukat tekintve vegyes összetételűek.

Közelében a Dorozsmai Szélmalom, mint műemlék jellegű építmény található.

Tárgyi feltételek:

Az épületben tágas csoportszobák vannak, csoportonként külön felújított mosdóval.

Az udvaron füves, homokos, napos és árnyékos területek egyaránt találhatók. Esős időben a mindennapos levegőzést fedett helyen biztosítjuk. Mini közlekedés pályán gyakorolhatják az óvodánkba járó gyermekek az alapvető közlekedési szabályokat.

Az óvodában alapítvány működik, mely az idejáró gyerekek körülményeinek javítását, a nevelőmunka színvonalának emelését segíti támogatásaival. (Adószáma: 18454868-1-06)

Nevelőközösségünk tagjainak igénye a folyamatos szakmai megújulás.

          „KÖRBE-KÖRBE” elnevezésű nevelési gyakorlatunkban fontosnak ítéljük meg, hogy a gyermekek családias, szeretetteljes környezetben fejlődjenek. Egyéni sajátosságaik, érdeklődésük figyelembe vételével segítsék a pedagógusok a gyermekek haladását. Fontosnak tartjuk a családi nevelés folytatását, kiegészítését, a kölcsönös bizalom és megbecsülés alapjaira helyezve a hangsúlyt.

Hisszük, hogy a gyermekek fejlődését a szabad játékok és az óvodásoknak megfelelő tevékenységek, cselekvések biztosítják a leghatékonyabban.

Nevelési gyakorlatunkban meghatározó a természetismeret, megalapozása és a néphagyományok megismerése.

Arra törekszünk, hogy felkeltsük a gyermekek érdeklődését az élővilág iránt, és rávezessük  tapasztalatok útján az emberek felelősségére, megalapozva a környezettudatos magatartásukat.

A néphagyomány gazdag tárházából az óvodás életkorának megfelelő, számukra élményeket adó cselekvésre késztető elemeket a mindennapok folyamatába beillesztjük.

Szokások alakításánál a meghatározott nevelési keretek megtartásához igazodva a folyamatosság és rugalmasság jellemzi mindennapjainkat.

A családokkal az együttműködést rendezvények, közös programok szervezésével is erősítjük.

Mottónk: A gyermekeknek a  játék legyen állandó erőforrás és az érzelmek megjelenésének domináns tere.