Szegedi ÓVI Boros József Utcai Óvodája

Fodorné Balla Gyöngyi
6724 Szeged, Boros J. u. 25.
06/62-315-634
06/20-249-0818
drborosj.ovoda@int.ritek.hu


A Boros József utca napjainkban Szeged egyik legforgalmasabb része, mely köszönhető a nem rég megépült bevásárló központ népszerűségének és több oktatási intézmény, kórház közelségének. Óvodánk 1900-ban már eredetileg is óvodának épült. Az évtizedek alatt rengeteg átalakítás történt, de óvodai funkcióját mindvégig megőrizte.

A belváros és a kertváros határvonalán helyezkedik el, a város minden pontjáról jól megközelíthető

Intézményünk 3 csoportos, férőhelye 70 fő. A csoportok elosztásánál figyelembe vesszük a gyermekek életkorát, ezáltal biztosítjuk a azonos életkorú csoportok kialakítását.

Tornateremmel és hozzátartozó öltözővel is rendelkezünk, melyet 1980-ban pincehelyiségekből alakítottak ki és 2013-ban teljes felújításon esett át a modern elvárásoknak megfelelően, egészséges környezetet teremtve a gyerekeknek a mozgáshoz. Ez rossz időjárás esetén is hozzájárul, a gyermekek felfokozott mozgásigényének kielégítéséhez.

Nagyméretű, parkosított udvarral rendelkezünk, mely forgalomtól teljesen elzárt terület. Tekintélyes méretű fáival nyáron is elegendő árnyékot biztosít ahhoz, hogy a szabadban töltsük a napjainkat a legnagyobb melegben is. Európai Uniós szabálynak megfelelően telepített játékaink, játékeszközeink biztosítják az egész napos tartalmas kikapcsolódást.

Óvodánkban 6 fő óvodapedagógus dolgozik. Az óvónők felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, 4 kolléganőnek szakvizsgája is van ebből 1 fő Mesterpedagógusi fokozatot szerzett. Tagóvodánk programjának elnevezése: Tarka – Barka. Ez a nevelőtestület által önállóan írt program, mely a hagyományos értékek megőrzése mellett lehetőséget nyújt a korszerű pedagógiai eljárások beépítésére. Nevelőtestületünk nyitott a megújulásra, ezért kihasználunk minden továbbképzési, pályázati lehetőséget, mely elősegíti szakmai fejlődésünket és hozzájárul a gyermekek fejlesztéséhez. A gyermekek országos, megyei és városi szintű rajzpályázatokon kimagasló eredményeket értek el, melyet az óvoda folyosóján található büszkeség falon helyeztünk el.

A szülőknek egy évben többször is lehetőségük nyílik- családi napok, ünnepségek keretében- bepillantani óvodánk életébe. Igényeiket figyelembe véve szervezünk úszás, angol, hittan és görkorcsolya önköltséges foglalkozásokat is.

Évekkel ezelőtt lelkes szülők alapítványt hoztak létre, mely sokat segít a mai napig a gyermekek oktatásához-neveléséhez szükséges eszközök beszerzésének finanszírozásában. Ennek köszönhetően minden csoportszobába új bútorokat, öltözőszekrényeket és udvari játékokat tudtunk egyéni igényeknek megfelelően készíttetni.

Több iskolával is szoros kapcsolatot tartunk, így bepillantást nyerhetnek gyermekeink az iskolai életbe, melyre játékos formában próbáljuk felkészíteni őket az óvodában eltöltött tartalmas évek alatt.