Szegedi ÓVI Felsővárosi Óvodája

Solymosi Andrea
6723 Szeged, Gyík u. 15.
06/62-499-760
06/20-225-8588
felsovarosi.ovoda@int.ritek.hu


Óvodánk 1981-ben épült egy városszéli lakótelepen. A közúti forgalomtól távol, zöldövezetben nevelkedhetnek óvodás gyermekeink. Óvodánk reggel 6.00 – 17.00-ig tart nyitva. Óvónőink mindegyike felsőfokú végzettséggel rendelkezik, kiegészítő képzéseken speciális ismereteket szereznek folyamatosan. Technikai dolgozóink dajkaképzőt végeztek, a pedagógusok munkáját egész nap segítik

Négy vegyes életkorú csoportokban folyik a gyermekek nevelése. Csoportszobáink tágasak, egyéni arculatuk biztosítják az otthonos környezetet.

A gyerekek testedzését, mozgásigényük kielégítését szolgálja nagy udvarunk, valamint az óvoda jól felszerelt tornaszobája. Minden évszakban biztosított a friss levegő, egészséges környezet, mozgáslehetőség a szabadban, tornaszobában egyaránt. Egészségük megóvása érdekében sószobát alakítottunk ki, melyet a gyerekek heti rendszerességgel vesznek igénybe.

Célunk: A családdal szorosan együttműködve kommunikatív, a környezetben jól eligazodó, problémájukra saját megoldást találó, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező gyermekek nevelése.

Óvodánk nevelési programja: Együtt – Egymásért

Programunk alapelve: szeretetteljes, biztonságérzetet adó érzelemben gazdag óvodai élet megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, önállóságot, boldogságot ad a gyermekeknek. Minden gyermek a saját képességei szerint, annak figyelembe vételével nevelhető, fejleszthető.

Óvodánkban helyet kapnak autizmussal élő és olyan sajátos nevelést igénylő gyerekek, akik képességei lehetővé teszik, hogy a csoportokban fejlődjenek, szocializálódjanak és jelenlétükkel elfogadásra, toleranciára sarkallják társaikat.

A fejlesztés tartalmi eszközei: játék, szabadon választott tevékenység: rajzolás, festés, verselés-mesélés, énekes játékok, mozgás külső világ tevékeny megismerése, anyanyelvi nevelés, tehetséggondozás.

A szülők igénye alapján jelenleg délutánonként a következő külön foglalkozások közül választhatnak: hittan.

Évente több közös rendezvényt szervezünk: Szüreti délután, Adventi készülődés, Anyák napja, Gyermek napi mulatságok, Jeles napok megünneplése.

Az új gyermekek számára ismerkedős játszónapot, nyílt napot tartunk.
Aki további információt szeretne megtudni a Felsővárosi Óvodáról, látogasson el hozzánk személyesen, mindenkit szeretettel várunk!