Szegedi ÓVI Földmíves Utcai Óvodája

Biténé Harmat Erika
6725 Szeged, Földmíves u. 3.
06/62-442-248
06/20-249-0878
foldmives.ovoda@int.ritek.hu


Óvodánk Szeged – Alsóvároson található. Jellegzetes családi házas településrész.

Óvodánk kétszintes 6 csoportos kb. az 1900-as évek elején épült. Többszöri felújítással, korszerűsítéssel értük el jelenlegi állapotát. Az óvoda feltételei jónak mondhatók.

Szülői kezdeményezésre 1987-ben létrehoztuk „Szivárvány „néven óvodánk alapítványát, mely a mai napig aktívan működik és segíti óvodánk folyamatos szépítését és korszerűsítést. Az alapítvány segítségével só szobát építettünk.

Férőhelyünk 140 fő ennek kihasználtsága szinte minden évben 100%-os. Törekszünk az azonos életkorú gyermekek egy csoportban való elhelyezésére. Csoportjaink átlagosan 24-25 fővel működnek.

Az óvoda udvara jól tagolt, első és hátsó részből áll. Az udvaron található: füves, homokos, gumitéglával borított rész. A két udvar sokféle, szabad levegőn eltöltendő tevékenység feltételeit biztosítja.

Óvodánk személyi ellátottsága megfelelő. 6 csoportban 12 fő felsőfokú végzettségű óvodapedagógus dolgozik, ebből 4 fő rendelkezik szakvizsgával.

Nevelésünk kereteit a természetszeretet és a környezettudatos nevelés elvei határozzák meg. 2006-tól háromszor nyertük el a „ZÖLD ÓVODA” címet, 2015-ben Szegeden először váltunk „ÖRÖKÖS ZÖLD ÓVODÁVÁ”.

A környezet tevékeny megismertetése által természetszerető – védő gyermekek nevelése a közös hitvallásunk. Arra törekszünk, hogy magabiztos, önálló, alkalmazkodni képes gyermekek hagyják el óvodánkat, akik tisztában vannak környezeti értékeikkel és szívesen gondozzák, védik azokat.

Közös céljaink megvalósítása érdekében számítunk a szülők aktív együttműködésére is.

Szeretnénk, ha gyermekeink olyan felnőttekké válnának, akiknek a környezetvédelem nem csak „plakát” hanem életmód!!

Az intézményi Pedagógiai Programban leírtak szerint valósítjuk meg a – játék, a tevékenységben megvalósuló tanulás, verselés-mesélés, az ének-zene, énekes játék, gyermektánc a rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, a mozgás, a munka jellegű tevékenységek – mindennapjainkban.

Olyan hagyományokat építünk be az óvodai életünkbe, amelyek szebbé, boldogabbá, gazdagabbá teszik gyermekeink életét.