Szegedi ÓVI Gábor Áron Utcai Óvodája

Bazsik Józsefné
6727 Szeged, Gábor Áron u. 2.
06/62-425-080
06/20-252-4266
gaboraron.ovoda@int.ritek.hu


Haladási napló

Kis tudós prezentáció

Kis tudós műhely napló

Kiadvány Kistudós


A Szegedi ÓVI Gábor Áron Utcai Óvodája 1932 óta segíti a Petőfi telepen élő családokat gyermekeik nevelésében.

Helyi pedagógiai gyakorlatunknak a FÉSZEK címet adtuk. Ezzel az elnevezéssel pedagógiai elgondolásainkat foglaltuk össze.

F-fejlesztő aktivitás biztosítása: játék, mozgás, cselekvő tanulás

É– élménypedagógia alkalmazása

SZ– személyes és szociális kompetenciák fejlesztése

E– egyéni szükségletek, igények, aktuális fejlettségi szint megismerése

K– készségek, képességek differenciált, egyéni fejlesztése

Nélkülözhetetlennek tartjuk a szülők és az óvodapedagógusok közötti partneri együttműködést, annak érdekében, hogy gyermekük a lehető legjobb nevelést kapja. Többek között a rendszeresen megvalósuló családi rendezvényeink is segítik a családok bevonódást.

Óvodánk adottságai, udvarunk és csoportszobáink felszereltsége biztosítja, hogy a gyerekek érdeklődésüknek megfelelően sokféle játékeszközből válogathassanak.

Sajátosságaink közé tartozik továbbá, hogy:

  • Nálunk a közel azonos életkorú gyerekek járnak egy csoportba.
  • Egyediségünk, hogy a környezeti és a matematikai ismeretek közvetítése egymástól külön válik. A tanulási folyamat során biztosítjuk a gyermekek számára a sokoldalú tapasztalatszerzést, a készségek elsajátításhoz szükséges változatos hosszan tartó gyakorlást.
  • Fokozott figyelemmel kísérjük a gyerekek fejlődését, megjelenik-e kiemelkedő érdeklődés valamely terület iránt. Ezen a területen külön lehetőséget biztosítunk a fejlődésre.
  • Óvodai hagyományaink szerint, ünnepeinken a magyar néphagyományok felelevenítése kap fontos szerepet

Választható programjaink:

  • hitoktatásban való részvétel