Szegedi ÓVI Honfoglalás Utcai Óvodája

Sántáné Naszradi Judit
6753 Szeged, Honfoglalás u. 95.
06/62-496-800
06/20-423-6543
honfoglalas.ovoda@int.ritek.hu


Óvodánk családias jellegű, csendes, jó infrastruktúrával rendelkező, 2 vegyes életkorú csoporttal működő, 51 férőhelyes intézmény. Szeged zöldövezetében a Tiszától karnyújtásnyira, 1947 óta működik óvodaként.

Intézményünkre a nyitottság, a családias légkör jellemző. Igyekszünk a családi élethez közelítő, azt kiegészítő, esetenként hátránykompenzáló szerepet betölteni. A játéknak maximálisan teret nyújtó, a helyi igényeket kielégítő, az iskolai életmódra előkészítő nevelést biztosítunk. Nevelőtestületünk törekvése az, hogy óvodánk az önfeledt játszás, mozgás, a sokoldalú tapasztalatszerzés színterei legyenek.

Az udvarunkon ideális mozgásteret biztosítunk a gyerekek számára. Fajátékaink a gyerekek életkori sajátosságaiknak megfelelő mozgásfejlődést biztosítanak. Az árnyat adó fák és virágos környezet kedvező színteret biztosítanak a gyerekek játékához, mozgásához, ismereteik gazdagításához, esztétikai érzékük formálásához.

A csoportszobáink hangulatosak, esztétikusak, jól felszereltek.

„ Hónapsoroló”

Pedagógiai programunkban kiemelt fontosságú feladat a környezeti nevelés és hagyományápolás.

Szoros kapcsolatot ápolunk Tápé lüktető életével, melyet segít a Heller Ödön Művelődési ház közelsége a jó kapcsolat a partnerintézmények között. Óvodásaink fellépnek a tápéi rendezvényeken, aktív résztvevői vagyunk a könyvtár életének, programjainak. A fesztiválok, falunap, búcsúk alkalmával felkínált kézműves műhelyek rendszeres résztvevőiként számít óvodánkra a szervező bizottság. Fellépéseink, részvételeink mélyítik a családok egymás közti kapcsolatát is.

A tápéi népi hagyományok, népi kismesterségek megismerésére is lehetőségünk van. A népi kismesterségek gyakorlása, a természetes anyagok közelsége és a velük való tevékenykedés sajátos élményt és érzelmi többletet jelentenek a gyermekeknek.

A környezeti nevelés fontosságát, személyiségformáló, szokás kialakító szerepét tekintjük nevelésünk vezérfonalának és a tevékenységeket, mint egy-egy gyöngyszem erre fűzzük fel. Így lesz komplex egész nevelésünk, mellyel megalapozzuk az óvodába járó gyerekek környezeti tapasztalatait.

A szülők fakultatív délutáni tevékenységek közül is választhatnak, melyek a következők:

– Hittan

Feladatunk nem kicsi, de csodálatosan szép, minden óvodánk iránt érdeklődő szülőt szeretettel várunk.