Szegedi ÓVI Hunyadi Téri Óvodája

Kalapács Ágnes
6724 Szeged, Hunyadi tér 22.
06/62-469-767
06/20-229-2876
hunyadi.ovoda@int.ritek.hu


Intézményünk a – Hunyadi téri Óvoda – az „öreg” Rókus városrészben, kertvárosban elhelyezkedő öt (4 magyar nyelvű és 1 nemzetiségi csoport – német) vegyes csoporttal működő óvoda.

Két játszó udvarral rendelkezünk.

Az első udvaron fedett rész biztosítja az árnyékot, valamint az udvar 2/3-át gumi tégla fedi, amely lehetőséget ad bicikli parkunk használatára.

A hátsó udvar mászókákkal, babaházzal, homokozóval felszerelt, ahol az árnyékos és napos részek megfelelő arányú kialakítására törekedtünk.

Valljuk, hogy az együttműködésnek, a társas készségek fejlesztésének, az esélyteremtésnek, a kultúrák közötti párbeszéd alapjai lerakásának megfelelő hangsúlyt kell kapnia óvodai nevelésünkben.

Lehetőségeink szerint arra törekszünk, hogy a természet védelmét, az élő környezet védelmét, magának az életnek a védelmét és tiszteletét fontossá tegyük az élő és élettelen környezet egyensúlyának megtartására mellett.

Hisszük, hogy a környezettudatos magatartás egyfajta szemléletmód, melynek fontos eleme az egyéni és kollektív felelősség szűkebb és tágabb környezetünkért, EgyMásért.

A családdokkal való szorosabb együttműködés és a jó kapcsolat kialakítása érdekében több programot szervezünk (Nemzetiségi délutánok, Szülők Klubja, Tökfaragás, Családi kézműves délutánok).

Nevelő munkánk során a környezeti kultúra, és az ehhez szükséges kompetenciák kialakítására, elsajátítására, a más nemzetiségű, de egy közösségben való együttműködés, együttgondolkodás, együtt tevékenykedés alapjainak lerakására – eltérő családi háttértől, környezeti hatástól függetlenül – törekszünk.