Szegedi ÓVI Klebelsberg Telepi Óvodája

Bárkányiné Kondráth Katalin
6729 Szeged, Zentai u. 33. fsz. 1.
06/62-427-505
06/20-221-5484
klebelsbergi.ovoda@int.ritek.hu


Intézményünk zöldövezeti környezetben, kitűnő épületi adottságokkal, négy óvodai csoportban fogadja a gyermekeket. Jól felszerelt tornaterem és foglalkoztatók, tágas csoportszobák és parkosított udvar várja az idejáró gyermekeket.

Óvodánkban négy vegyes életkorú csoport működik, ebből egyben speciális feladatellátás folyik. Speciális csoportunk Szegeden, egyedülálló módon, az óvodai nevelés keretein belül szakszerű konduktív és gyógypedagógiai ellátást biztosít az egyéni igényeknek megfelelően. Célunk, hogy megtanítsuk a gyermekeket a képességeik szerinti minél önállóbb életre, elősegítsük beilleszkedésüket a környezetükbe.

Nevelési gyakorlatunk alapja a gyermekszeretet, az egymásra figyelő, családias, másságot elfogadó, pozitív tulajdonságokat megerősítő óvodai élet.

Hangsúlyozzuk a gyermekek egyéni képességeinek, maximális kibontakoztatásának elősegítését az interperszonális kapcsolatok alakítását, a családokkal való szoros együttműködést. A családias jelleg megnyilvánulási formái óvodánkban: vegyes életkorú csoportok, rugalmas napirend, élet közeli, kötetlen tanulás, folyamatos játék.

Célunk, hogy óvodásaink, koruknak és egyéni adottságainak megfelelően fejlődjenek, a nálunk eltöltött idő számukra örömteli és élmény dús legyen. Játékosan szerezzenek ismereteket az őket körülvevő világról, ismerjék és alkalmazzák a közösségi élet szokásait.

Óvodai napirendünkben élményteli tevékenységformák és pihenés váltakoznak egymással, biztosítva a gyermeki szükségletek megfelelő egyensúlyát. A testi-lelki fejlesztés mellett kiemelt szerepet kap az érzelmi nevelés.

Megfelelő hátteret biztosít mindehhez stabil, sokoldalúan képzett, hivatásszerető alkalmazotti közösségünk.