Szegedi ÓVI Petőfi Telepi Óvodája

Tariné Benedek Edit
6727 Szeged, Csap u. 33.
06/62-426-501
06/20-249-1212
petofi_telepi.ovoda@int.ritek.hu


Óvodánk Szeged kertvárosában, zöldövezetben, kertes családi házak között helyezkedik el.

Három vegyes életkorú csoportokban folyik a gyermekek nevelése. Lehetőséget biztosítunk arra is, hogy a testvérek, barátok, ismerősök egy csoportba járhassanak.

Játszóudvarunk nagy alapterületű biztonságos, füves területén, mely elegendő teret biztosít a gyermekek mozgásigényének kielégítéséhez. Korszerű udvari játékok állnak rendelkezésre és a játék élményét jelentik óvodásainknak.

Csoportszobáink tágas, sajátos hangulata, esztétikus berendezése otthonos környezetet biztosít a gyermekek számára a sok fejlesztőjátékkal és galériával.

Tornaszobánk tágas, jól felszerelt; folyamatosan bővülő mozgásfejlesztő eszközök és kellékek segítik a szervezett, fejlesztő mozgásokat.

Nevelési céljainkat meghatározza az otthonos, biztonságérzetet sugárzó, szeretetteljes családias légkör, a gyermekközpontúság.

Nevelőtestületünk olyan nevelési módszereket alkalmaz, melyek az egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével a gyermekek harmonikus fejlődését biztosítják.

A személyiség fejlesztést és minden más tevékenységet a játékba integráltan végezzük. A kognitív funkciók fejlesztéséhez hatékonyan alkalmazzuk a Mozgáskotta módszert.

Gyermekközpontú nevelésünk alapja.

a gyermeki személyiség szeretete, megbecsülése és tisztelete, a másság elfogadása –– a sokoldalú tapasztalásra épülő megismerés, a gyermeki személyiség szabad kibontakozásának segítése.

Célunk a gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása és kielégítése, a kreativitás előtérbe helyezése és a kompetenciaérzés kialakítása, fenntartása.

A környezeti világ megismerése mellett a mozgásra is kiemelkedő figyelmet fordítunk. Óvodánkban a gyermekek megismerkednek a különböző évszakokhoz kapcsolódó hagyományokkal és jeles és ünnepnapokkal is./ Szüret, népmese napja, Mikulás, Lucázás, Advent-karácsony,Farsang-kiszézés, március 15, Húsvét, víz és föld és madarak napja, /.

Az óvodai nevelésünk támaszkodik a családi nevelésre, a család és az óvoda szoros együttműködésére, melynek többféle hagyománya él óvodánkban /Családi Szüreti nap – Óvoda Bál – Luca napi családi délután – Anyák napja – Ballagás – Apák napja – Családi Gyereknap- Szülői klubok- szülői értekezletek./

Különfoglalkozásaink: 

/Hittan/

Egyéb programjaink:

/Bábszínházi előadások az óvodában-bérletes jelleggel, Vadasparki, Füvészkerti, Tisza-parti kirándulások., Nagyszínházi előadások-nagycsoportosoknak, Kulturális intézmények látogatása (múzeum, művelődési ház, kiállítások), Bűvész előadás, Koncertek/

Fontos számunkra, hogy az óvodánkba járó gyermekek nevelése, fejlesztése, gondozása a lehető legmagasabb szinten valósuljon meg, hogy meleg, szeretetteljes, barátságos, vidám hangulatban éljünk meg mindennapjainkat.