Szegedi ÓVI Petresi Utcai Óvodája

Németh Beatrix
6724 Szeged, Petresi u. 1.
06/62-468-307
06/20-212-2255
petresi.ovoda@int.ritek.hu


Óvodánk a Rókusi krt. mellett egy ötszintes házsor védelmében helyezkedik el. Száz férőhellyel, négy tágas, világos, esztétikus, gyermekcentrikusan berendezett, kuckós csoportszoba, vidám meseszoba, természetes anyagokat biztosító kézműves szoba várja a gyermekeket Óvodánkban felsőfokú végzettségű, sokoldalúan képzett óvodapedagógusok, szakképzett dajkák gondoskodnak a gyermekek tartalmas mindennapjairól. Heti egy alakalommal fejlesztő pedagógus nyújt segítséget az egyéni képességek, kézügyesség, testi képességek fejlesztésében, lemaradások feltárásában, s azok megszüntetésében, az esély egyenlőség biztosításában. Vegyes életkorú csoportokat szervezünk, amely lehetővé teszi a testvérek, bölcsődei csoporttársak együttlétét, segítve a beszoktatást, a barátságok fenntartását. Nevelőtestületünk az Óvodai nevelés országos alapprogram tantervi dokumentumban megfogalmazott célok, feladatok elérését Nagy Jenőné „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” program adaptálásában látta. Hangsúlyozzuk a gyermekközpontú, szeretetteljes, családias óvodai légkört. Elképzeléseink megvalósításában a gyermek alapvető tevékenységére, a játékra, a mozgásra, a környezet tevékeny megismerésére, a kommunikációra, a mesére, a művészeti élmény nyújtására, ápolására építünk. Nevelésünk tartalma minden, ami a gyermek környezetéből származó élmény, tapasztalat, ismeret a néphagyományra és a művészetek eszközeivel ható tevékenységekre, élményekre támaszkodik, ezáltal megalapozza a szülőföldhöz és a társakhoz való pozitív érzelmi kötödést. Az óvodai élet mindennapjait játékos, differenciált formában, a gyermekek egyéni képességeinek figyelembe vételével szervezzük lehetőséget adva, hogy gyermekeink olyan ütemben haladjanak az ismeretszerzésben, ami nem megterhelő, de optimálisan fejlesztő. Nemcsak az értelmi képességeket erősítjük, hanem figyelembe vesszük a mentális és szomatikus tulajdonságok fejlesztését, mely segíti a biztonságos iskolakezdést. Kirándulni járunk a természetbe, Vadasparkba, Füvészkertbe. Kihasználjuk a város adta lehetőségeket – színház, Múzeum, könyvtár – beépítjük fejlesztő munkánkba. Évszakonként óvodánkba hívunk alkotó művészeket, előadókat, s évszaki kiállítást, hangversenyt szervezünk a művészeti élmények megerősítésére.