Szegedi ÓVI Cső Utcai Óvodája

Takács Erzsébet
6724 Szeged, Cső u. 3.
06/62-468-310
06/20-249-0679
cso.ovoda@int.ritek.hu


Óvodaismertető

A Cső Utcai Óvoda, Északi városrész tízemeletes házai között meghúzódva, nagy zöld területtől határolva helyezkedik el. Az óvoda tágas, emeletes épülete, 8 csoportos, 200 óvodás gyermek befogadására alkalmas. Árnyas, fás, biztonságot nyújtó udvarunkon minden csoportnak külön játszóhelye van, korszerű fajátékokkal, homokozóval, füves résszel és kertészkedésre is lehetőséget adó területtel.

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek minél több időt töltsenek a szabad levegőn, így a mozgásos tevékenységek nagy részét lehetőség szerint az udvaron végezzük. Célunk a mozgás szeretetére épülő életmód megalapozása, és az önmaga értékeiben hinni tudó gyermek nevelése. A „Kacagó Kocogó Kölyökbirodalom” elnevezésű helyi nevelési gyakorlatunk kiemelt feladata a mozgás fejlesztése. Valljuk, hogy a gyermekek egyik legfejlesztőbb és egyben legörömtelibb tevékenysége a játékos mozgás. Hisszük, hogy az egészséges testi fejlődésen kívül ezen keresztül fejlődnek kognitív képességeik és erősödik szociális érzékenységük, én-tudatuk is. Fontosnak tartjuk, hogy a játékos mozgásos tevékenységekben teret engedjünk önérvényesítő törekvéseiknek, lehetőséget biztosítsunk arra, hogy a gyermekek kielégíthessék társas szükségleteiket.

Nagy hangsúlyt fektetünk az anyanyelvi nevelésre, a magyar nyelv ápolására és a kommunikáció fejlesztésére. Ezért beszédfejlesztő és anyanyelvi játékokkal segítjük a tiszta beszéd fejlődését, gyarapítva szókincsüket is. Természetesen ezen kívül sok-sok mesével, verssel, dalos játékkal és változatos kreatív tevékenységekkel igyekszünk színesíteni az óvodánkba járó gyermekek hétköznapjait. Évente több óvodai szintű rendezvényt szervezünk: A Családi napon ügyességi játékokban, változatos mozgásos tevékenységekben versenyezhetnek a gyermekek szüleikkel együtt. Hagyománnyá vált az „Adventi készülődés” karácsony előtt, melynek során lehetőséget biztosítunk a családoknak, hogy érzelmileg ráhangolódjanak a közelgő ünnepre. Szinte minden évszakban szervezünk egy-egy tematikus programot is, amelyek az egész családot mozgósítják. Hangsúlyos a hagyományok fenntartása, ápolása. Az új gyermekek számára ismerkedős játszónapot, nyílt napot tartunk.

Szülők igénye alapján óvodánkban a következő délutáni foglakozások közül választhatnak a gyerekek:

–         hittan

Magas színvonalú, szakmai munkával igyekszünk megfelelni az elvárásoknak, kiegyensúlyozott, vidám gyermekeket nevelni. Aki betekintést szeretne nyerni az óvodánkban folyó tevékenységekbe azt szeretettel várjuk!

A Cső Utcai Óvoda

alkalmazotti közössége