Szegedi ÓVI Építő Utcai Óvodája

Szabóné Agócs Andrea
6723 Szeged, Építő u. 9/B
06/62-478-412
06/20-216-8158
epito.ovoda@int.ritek.hu


Az 1976-ban épült, négycsoportos óvoda jól megtervezett, a gyermeki igényeknek maximálisan megfelelő intézmény, csendes helyen fekszik, távol a forgalom zajától. Az épület mellett bölcsőde és általános iskola található, melyekkel folyamatos az egymást segítő kapcsolattartás.

Az épület adottságai, felszereltsége, személyi ellátottsága biztosítja a magas színvonalú nevelőmunkát.

Óvodánk belső berendezése, színvilága harmonikus, esztétikus, mely vidámságot és nyugalmat áraszt gyermek és felnőtt számára egyaránt. Csoportszobáink felszereltsége a képességfejlesztés gazdag eszköztárával biztosítja óvodásaink számára, hogy önállóan, szabad felfedezéssel tevékenykedjenek, egyéni igényeikhez igazodva. Minden csoportnak saját mosdója, öltözője van. Az étkezések a gyermekebédlőkben történnek.

Óvodánk udvarán mozgásfejlesztést segítő udvari játékok, homokozó, biciklik, rollerek, labdák, az ábrázolás eszközei állnak a gyermekek rendelkezésére.

Fejlesztőszobánk felszereltsége kedvező feltételeket biztosít a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek részére a felzárkóztatáshoz.

Nevelőtestületünk azonos célokért, azonos elvek alapján dolgozik.

Óvodai nevelésünk célja a családi nevelésre alapozva, azt kiegészítve befogadó, érzelmi biztonságot nyújtó, gyermekközpontú óvodai élet megteremtése. Több éves szakmai tapasztalatunk alapján óvodánkban azonos életkorú csoportokat szervezünk. Az együtt dolgozó óvónők végigkísérik a gyermeket az óvodába érkezéstől az iskolakezdésig. A gyermekek nevelése elsősorban a szülők joga és felelőssége. Célunk azonban közös, feladatunkat sikeresen csak együttműködve, egymásban bízva, egymást tisztelve, a gyermekek érdekeit szem előtt tartva végezhetjük. Ennek eredményeként egészségesen fejlődő, derűs, kiegyensúlyozott gyermekeket nevelhetünk.

Nevelőmunkánk kiemelt fejlesztési területe a gyermekek mozgásvágyának felkeltése, a mozgás megszerettetése, mozgásigényük kielégítése, mozgáskészségük fejlesztése.

A játék a gyermek elsődleges, legfőbb tevékenységi formája, fejlesztésének legfontosabb eszköze. Ezért maximálisan tiszteletben tartjuk a szabad játékot, játékválasztást. A 3-8 éves gyermekek tanulása széles körű, nem szűkíthető le műveltségterületekre. Igazi terepe tanulásuknak a játék.

Óvodánk alapítványa az óvodai élet támogatója, segítője.