Szegedi ÓVI Garam Utcai Óvodája

Kiss-Szamosszegi Edit
6724 Szeged, Garam u. 7.
06/62-487-524
06/20-253-3110
garam.ovoda@int.ritek.hu


Óvodánk- a Szegedi ÓVI Garam Utcai Óvodája lakótelepi környezetben épült 1985-ben. Új-Rókusi Városrészben, a Vértó mellett, zöld övezetben helyezkedik el, ahol nagy, tágas parkosított udvaron 24 darab udvari játék áll a gyerekek rendelkezésére.

6 óvodai csoportot működtetünk, amelyben szervezünk azonos és vegyes életkorú gyermekcsoportokat. Pedagógiai programrészünk a „Hétszínvirág” elnevezést kapta, melyben a tevékenységi formák nem különülnek el teljesen egymástól, így a gyermekek sokoldalú fejlesztése komplex módon történik.

Programrészünk sajátosságai:

  • Kommunikáció fejlesztése drámajátékok segítségével.
  • Mozgásfejlesztés láb és testtartás javító tornával.

Óvodánkban gyermektánc csoport működik, ahol népi játékokkal és tánclépésekkel ismerkedhetnek meg a gyerek.

Drámapedagógiát több szinten alkalmazzuk, mely magába foglalja a dramatizálást, drámajátékokat, tanítási és folyamatdrámát, illetve a „dráma a színházban” csoportunkat.

Egészségnevelés fogalomkörét széles körben értelmezzük, mely a testi egészség mellett a lelki egészséget is hangsúlyozza. Jóga, relaxációs gyakorlatok, illetve a stressz oldó torna alapjait is alkalmazzuk gyakorlatunkban. Heti rendszerességgel őszi és téli időszakban só szobába látogatnak a gyerekek.

Rendezvényeink hagyományként jelennek meg. („Egészségünkre” egészséghét; Családi nap- évi két alkalommal, tavasszal és ősszel; Szülői klub; Mikulás ünnepség; Karácsonyi ünnepség; Farsang; Kiszézés-télűzés; Húsvét- Tojáskeresés az udvaron; Édesanyák köszöntése; Gyermeknap – kirándulások; Ballagás, évzáró ünnepség)

Igyekszünk minél több élményt biztosítani a gyermeknek, melyeket óvodán kívüli programokkal színesítünk. Ellátogatunk tűzoltóságra, könyvtárba, múzeumokba, színházba, kirándulásokat szervezünk zöld övezetekbe.

Családokkal való kapcsolattartás korszerű szemléletét hangsúlyozzuk. Szükség és igény szerint családlátogatáson veszünk részt, tartunk nyílt napokat, ahol betekintést nyerhetnek a szülők mindennapjainkba.

Hitvallásunk:

„Engem ne emeljen a magasba senki, ha nem tud addig tartani, míg tényleg megnövök. Guggoljon ide mellém, ki nem csak hallani, hanem érteni akar, hogy közel legyen a szívdobogásunk.”
Birtalan Ferenc: Míg megnövök