Szegedi ÓVI Gyálaréti Óvodája

Tanács Judit
6757 Szeged, Koszorú u. 44.
06/62-427-566
06/20-217-5194
gyalareti.ovoda@int.ritek.hu


Óvodánk Gyálaréten, Szeged peremvárosi területén helyezkedik el. A Tisza mentén fekszik, nyugalmas, csendes természeti környezetben. A folyó közelsége meghatározza a település klímáját, növényzetét, természeti adottságait. Az itt lakó emberek közössége kellemes , falusias hangulatot teremt. Óvodánkba főként a gyálaréti családok gyermekei járnak. Jelenleg egy vegyes korú csoportban 30 kisgyermeket nevelünk. Szüleik nagyrészt Szeged más területein lévő munkahelyeken dolgoznak, de azért – főleg a nagyszülők generációjában – él még a földművesség, kézművesség, állattartás.

A Gyálaréti Óvoda nevelési programja a környezetünk védelmére, a természet, az emberi és tárgyi világ iránti pozitív érzelmi kötődés kialakítására, a természet megértésére, szeretetére, a környezettudatos életmód kialakítására helyezi a fő hangsúlyt. A helyi természeti környezet kifogyhatatlan tárháza a játéknak, alkotásnak, munkának. Tágas, füves, fás udvarunk biztosítja a szabad mozgást, a közvetlen tapasztalást, a természetközeli játék lehetőségét. Gyermekbarát udvari játékaink változatos mozgásformák kipróbálására, gyakorlására nyújtanak lehetőséget.

Intézményünkre a nyitottság, a családias légkör jellemző. Igyekszünk a családi élethez közelítő, azt kiegészítő, de a közösségi életből fakadóan többet is adó, a játéknak maximálisan teret nyújtó, az iskolai életmódra előkészítő nevelést biztosítani. Óvodánk szervesen bekapcsolódik  Gyálarét életébe is. Minden évben különös figyelmet fordítunk a jeles napokról való megemlékezésre, ( pl. szüret, Márton nap, Luca nap,Víz napja, Föld napja Madarak Napja,Fák Napja, stb.), és ünnepeink – Mikulás nap, Karácsony, Farsang, Húsvét, Pünkösd,- jelképeinek, szokásainak, hagyományainak megőrzésére.

Óvodapedagógusaink, dajkáink legjobb képességeik szerint, türelemmel, szeretettel foglalkoznak a gyermekekkel. Valamennyien jól képzett, a fejlődésre, megújulásra nyitott szakemberek. Minden módszertani eszközt annak szolgálatába állítunk, hogy a gyermekek érzelem-gazdag, élményekkel teli életet éljenek meg óvodánkban.

Rendelkezünk tornaeszközökkel jól felszerelt tornaszobával,ezáltal is biztosítani tudjuk a gyermekek szervezett mozgásfejlesztését. Szorosan együttműködünk a helyi Művelődési Házzal, ahol hetente egy alkalommal, hittanoktatásra is lehetőségük van az óvodásainknak.

Szeretnénk megvalósítani, hogy óvodásaink okos szeretetben, érzelmi biztonságban, szabad, nyugodt légkörben, sok szép élménnyel gazdagodva élvezzék az óvodában töltött éveiket. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy sokat játszhassanak, tevékeny életet éljenek. Így lesznek boldog gyermekek és  a későbbiekben ügyes iskolások.