Szegedi ÓVI Jerney Óvodája

Szabó Anikó
6791 Szeged, Kubikos utca 39.
06/62-461-214
06/20-264-7203
jerney.ovoda@int.ritek.hu


Óvodánk Szeged-Kiskundorozsmán található, a település városhoz közelebbi végén, a főúttól 2 saroknyira. Gyalog, kerékpárral, gépkocsival, a 36 és 75-ös buszjárattal könnyen megközelíthető. Nyitva tartásunk igazodik a szülői igényekhez.

108 férőhellyel, 4 ideális létszámú csoporttal várjuk a hozzánk érkezőket. Paneltechnológiás épületünkben adottak az optimális működéshez szükséges feltételek. A fenntartónak, a település önkormányzati képviselőinek, az óvoda alapítványát működtető szülőknek, az alkalmazotti közösségnek köszönhetően az óvoda épülete és környezete folyamatosan korszerűsített, jól karbantartott. Közvetlen kertkapcsolattal rendelkező esztétikus csoportszobáink tágasak, világosak. A csoportszobákhoz saját öltöző és mosdó tartozik, melyek szervesen kapcsolódnak a csoportszoba területéhez, megteremtve ezzel a folyamatos napirend feltételeit. Az egyéni fejlesztésben közreműködő szakemberek (szomato- és gyógypedagógus, logopédus, intézményi pszichológus, fejlesztőpedagógus) jól felszerelt fejlesztőszobákban dolgoznak. Az épületet gondozott, nagyméretű előkert, illetve játszó tér veszi körül. Biztonságos udvari játszóeszközeink, járműveink egyéb sport és játékszereink, önfeledt játékélményt nyújtanak. Az épület körüli burkolt felületek a napi levegőzést biztosítják csapadékos időben is. Az egészség megőrzését szolgálják az udvari tusoló, pancsoló, párakapu, só szoba. Összeszokott alkalmazotti közösségünket nyitott, elfogadó, támogató, szeretetteljes magatartás, következetes nevelés, igényes munkavégzés jellemzi.  Mindennapjaink derűs, nyugodt ritmusban telnek. Fejlesztő munkánkat az intézményi Pedagógiai Programban megfogalmazottak szerint végezzük. Differenciált tevékenységeinket élmény alapon, komplex módon tervezzük és szervezzük, környezettudatos szemléletformálással, az óvoda, a település és a néprajzi hagyományok ápolásával. Csicsergő és Sakk tehetségműhelyünk a zenei képesség és a stratégiai gondolkodás fejlesztését szolgálják. Önképzésünkre nagy gondot fordítunk, többünk szakvizsgával rendelkezik. Igény szerint igénybe vehető a hittan oktatása is.

Google+


A Szegedi ÓVI Jerney Óvodájában tovább folytatódik a Biztonságos Óvoda Program. A 4-5, 5-6 éveseink számára havi rendszerességgel érkeznek a Biztonságos Óvoda Kupa felkészítő feladatai. A januári feladatok a Látni és látszani témakörhöz kapcsolódtak. A feladatok célja volt, hogy

– a gyermekek figyelmét felhívjuk a láthatóság fontosságára, miért fontos, hogy a közlekedésben résztvevő másik ember is lásson bennünket.

– biztonsággal tudjanak közlekedni a megváltozott látási körülmények között is.

– ismerjék fel a különböző közlekedési eszközök hangját.

Az egyéni és a csoportos benti és kinti feladatok között szerepelt például: “Varázskép” készítés, hangjelzések szerinti közlekedés, árnyképpárosítás, válogatás láthatóság szerint, járművek hangjainak felismerése, rajzolás bekötött szemmel, Wesco ernyő segítségével végzett csoportos szabály játékok.

Szabó Anikó

Tagóvoda-vezető