Szegedi ÓVI Katona József Utcai Óvodája

Fejes Róbert Tamásné
6725 Szeged, Katona J. u. 28.
06/62-444-187
06/20-264-0463
katona.ovoda@int.ritek.hu


„A jövő gyermekeink kezében leledzik.
Gyermekeink azonban a mi kezünkben vannak.”

Will Berthold

Óvodánk Móraváros nyugodt, kertvárosi, családias környezetében helyezkedik el, 2 csoporttal rendelkezik, „Összhangban a természettel – Zöld hajtás” helyi nevelési gyakorlattal működik. Szeretetteljes, gyermekközpontú légkörben várjuk a gyermekeket.

Hisszük, hogy érték a természeti és társadalmi környezet, az abban élő és azt felelősen alakító ember.

Célunk, a környezeti nevelés – környezetvédelem magatartásformáinak alapozása, a környezettudatos szemlélet, magatartás és szokásrendszer alakítása, alkalmazása komplexen, az egész óvodai életet átfogóan.

Változatos, sokszínű, környezeti élményekre, tapasztalatokra alapozott, önkéntesen vállalt, differenciált tevékenységeket biztosítunk. Az ismeretanyag feldolgozása során a mikro csoportos, páros, kooperatív munkaformákat helyezzük előnybe, a témától függően.

Mindennapjainkat a „Jeles napok” mellett a „Zöld napok” megünneplése színesíti, hangsúlyos a helyi hagyományok ápolása, fenntartása.

A gyermekek igényeiből kiindulva, egyéni fejlettségükhöz igazodva, kíváncsiságukat felkeltve, spontán és irányítottan szervezett tevékenységeket kínálunk fel. Tiszteletben tartjuk, hangsúlyozzuk, hogy az óvodás gyermekek legfőbb tevékenysége a játék. Ehhez igyekszünk ideális feltételeket teremteni:

Csoportszobáink:

Tágas, kuckós, nyugodt játékra, tevékenykedtetésre alkalmasak, változatos és különféle fejlesztő játékokkal felszereltek. Minden csoport élősarokkal rendelkezik, melyet a gyermekek az óvodapedagógusokkal közösen az évszaknak megfelelően gondoznak, ápolnak.

Udvarunk:
Változatos mozgáslehetőségeket biztosít, a játékok széles tárházával. Az udvari játékok mellett fontos szerepet kap a növénygondozás is. A gyermekek a maguk ültetett virágokat öntözik, figyelemmel kísérik.

Szeretettel várjuk az óvodánk és programunk iránt érdeklődő családokat!