Szegedi ÓVI Kemes Óvodája

Tolnai Éva
6723 Szeged, Róna u. 29.
06/62-470-796
06/20-217-9178
kemes.ovoda@int.ritek.hu


Óvodánk 1979-ben épült Szeged Tarján városrészében, lakótelepi zöldövezeti részen, csendes, tiszta levegőjű helyen található. Udvarunk tágas, füves, növényekben (fák, virágok) gazdag. Változatos mozgáslehetőséget biztosító udvari játékokkal, homokozóval, kis házakkal elégítjük ki a gyermekek mozgás- és játék igényét. Az épületben 3 csoportszoba, 2 étkező, 1 tágas mosdó, egy zsibongó biztosítja a zavartalan működés feltételeit. A csoportszobák egymásba nyithatók, a gyermekeknek lehetőségük van a többi csoportban is játszani. Olyan eszközöket, berendezéseket, játékokat válogattunk össze, melyek színesebbé teszik a szabadjátékot, ugyanakkor játékosan fejlesztik a részképességeket és a testi képességeket, amelyek a sikeres iskolakezdés alapjai. Intézményünkben 6 óvodapedagógus, 1 pedagógiai asszisztens, 3 pedagógiai munkát segítő munkatárs dolgozik.

Óvodánkat olyan felszabadult légkör jellemzi, amely lehetővé teszi az egymást elfogadó kapcsolatok kialakítását. Büszkék vagyunk arra, hogy összetartó közösségünkben gyermekek és felnőttek egyaránt jól érzik magukat, és egymást segítve és tisztelve valósítjuk meg céljainkat. Mindennapjainkat a jókedv és nevetés, a szorongástól és negatív stressztől mentes nyugodt, kiegyensúlyozott hangulat jellemzi. Nevelési attitűdünket az empátia, a türelem, a tolerancia, az értő-érző figyelem jellemzi, és törekszünk a “bátorító nevelés” elveinek megtartására. Gyermekszeretők, gondoskodók, együttműködők vagyunk, szakmailag igényesek, jól felkészültek és motiváltak a fejlődésre.

Nevelő munkánk hangsúlyos része a mozgás fejlesztése, ami áthatja mindennapi tevékenységünket.  A mindennapos, szabad játékba ágyazott és szervezett mozgásos játékokon túl, közvetve kötelező, motiváción alapuló tevékenységeket is szervezünk a kisebbeknek heti 1, a nagyobbaknak heti 2 alkalommal. Ezen tevékenységek során törekszünk a változatos mozgás feladatok, játékok alkalmazására, lényeges szempont, hogy a lehetőségekhez mérten minden gyermek jusson hozzá kellő mennyiségű sikerélményhez és örömhöz.

Hitvallásunk: A jó óvoda nem mond le egyetlen gyermek fejleszthetőségéről sem. Segítjük a gyermekek egyéni képességeinek kibontakozását, a lemaradók fejlesztését és a kiemelkedő képességűek tehetséggondozását.