Szegedi ÓVI Kölcsey Téri Óvodája

Szabóné Varga Erzsébet
6753 Szeged, Kölcsey tér 15.
06/62-496-746
06/20-210-2335
majakovszkij.ovoda@int.ritek.hu


Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Óvodák Igazgatósága

PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK HELYI GYAKORLATA

„HÓNAPSOROLÓ”

Környezeti nevelés és hagyományápolás

Óvodánk négy csoportos, 100 férőhelyes – Szeged külterületén – Tápén található – tiszta levegőjű, csendes kertvárosi jellegű környezetben – közel a Tiszához, az ártérhez és annak gazdag élővilágához.

Termeink tágasak, világosak, játékokkal jól felszereltek – igyekszünk fa és vessző bútorokkal, gyékény és más természetes anyagok felhasználásával praktikussá, esztétikussá tenni óvodásaink számára.

A gyermekek mozgásigényének kielégítését szolgálja tornaszobánk és hatalmas parkosított udvarunk – sokféle mozgásfejlesztő játékkal.

A gyermekek egészségének megőrzését, harmonikus fejlődését a családdal együttműködve, kiemelten a környezeti nevelésen keresztül szeretnénk megvalósítani, melyben nagy hangsúlyt fektetünk a természetes környezetben történő ismeretszerzésre és a környezetvédelemre.

Sok kirándulást, családi rendezvényt szervezünk, érdekes programok, különféle előadások színesítik a gyermekek mindennapjait.

Nevelőtestületünk törekvése az, hogy óvodánk az önfeledt játszás, mozgás, a sokoldalú tapasztalatszerzés színtere legyen. Olyan nyugalmat sugárzó hely, mely biztonságot ad, ahol a gyermekek szeretetre, megértésre, harmóniára, gyermek-centrikus felnőttekre találnak.

Minden segítséget megadunk ahhoz, hogy a gyermekek megismerjék önmagukat, lehetőségeiket, korlátaikat.

Arra törekszünk, hogy az óvodánkban biztosított tevékenységek által testileg, lelkileg, szellemileg egészségesebb személyiséggé váljanak, hogy képesek legyenek a zökkenőmentes iskolakezdésre.