Szegedi ÓVI Mars Téri Óvodája

Varga Zoltánné
6722 Szeged, Mars tér 19/B
06/62-424-232
06/20-249-1171
marsteri.ovoda@int.ritek.hu


Óvodánk Szeged belvárosában található, a város különböző pontjairól jól megközelíthető, lakóházakkal körbezárt, így a város zajától védett, csendes, nyugodt környezetben található.

Alapelvünk a szeretetteljes, biztonságot adó, érzelem gazdag óvoda megteremtése. Aki hozzánk jár, egy jó hangulatú, barátságos óvodába érkezik, ahonnan minden nap új élményekkel gazdagodva térhet haza.

Óvodánkban a gyermekek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez szükséges személyi feltételek adottak. Jól felkészült, gyermekszerető óvodapedagógusok és szakképzett dajkák dolgoznak nálunk. Mindennapi nevelőmunkánkat fejlesztőpedagógus, pedagógiai asszisztens, az SNI gyermekek esetében gyógypedagógus, szükség szerint pszichológus segítik. Ezen szakemberek mind a szülőket, mind bennünket, óvodapedagógusokat sok hasznos tanáccsal látnak el, amit jól tudunk a mindennapi nevelőmunkánkban alkalmazni.

Óvodásaink nevelésének és fejlesztésének tárgyi feltételei biztosítottak. Óvodánk 96 férőhelyes, két vegyes csoportban fogadjuk a gyermekeket. A csoportszobák tágasak, világosak, igényesen berendezettek. Megfelelő mennyiségű és minőségű játékeszközök, felszerelések, állnak a gyermekek rendelkezésére. Mind a négy csoportszobában találhatóak mozgásfejlesztő eszközök,  illetve a gyerekek szabadjátékát segítő galéria.

Az udvaron játékra alkalmas kavicsos, betonos, homokos terület egyaránt megtalálható. Többfunkciós játékok biztosítják a lehetőséget a mozgásigény kielégítésére és a mozgásfejlesztés megvalósítására.

Tagóvodánkban a nevelő-fejlesztő munkánk alapja a SZMJV Önkormányzata Óvodák Igazgatóságának Pedagógiai Programja. Ennek része a mi helyi nevelési gyakorlatunk, melynek címe: „Játssz, mozogj, ügyesedj!”. Hangsúlyozzuk a természetes gyermeki megnyilvánulások, a szabad játék és a mozgás jelentőségét.  Nyugodt, kiegyensúlyozott óvodai légkör kialakításával segítjük elő a gyermekek környezetéből származó élmények, tapasztalatok feldolgozását, egyéni képességének fejlődését. Testileg, lelkileg egészséges, a szépre és jóra nyitott, önálló gondolkodásra képes gyermekeket nevelünk, akik együttműködnek társaikkal, felnőttekkel, és a szabad játék során megtapasztalják, hogyan bontakoztassák ki tehetségüket.