Szegedi ÓVI Negyvennyolcas Utcai Óvodája

Peták Angéla
6791 Szeged, Negyvennyolcas u. 54.
06/62-461-286
06/20-210-0715
negyvennyolcas.ovoda@int.ritek.hu


Óvodánk Szeged külterületén, jól megközelíthető helyen, kertvárosi környezetben található a Negyvennyolcas utca 54. sz. alatt. Az épület patinás, régi építészeti stílusban 1880-ban épült, járásunk első óvodájaként. Az óvoda három tágas, világos csoportszobáiban nyugodt, kiegyensúlyozott, családias légkörben fogadjuk a gyermekeket. Sok-sok változatos képességfejlesztő eszközzel, hagyományos és korszerű játékokkal segítjük a gyermekek foglalkoztatását, ismereteik bővítését, személyiségük kibontakoztatását. A mozgásigény kielégítése érdekében 2014-ben bővítettük udvarunkat egy hátsó füvesített, fákkal és bokrokkal körbeültetett kerttel. Óvodánk Fejlesztő szobával rendelkezik, ezért biztosítani tudjuk a rászoruló gyermekek felzárkóztatását, logopédiai fejlesztését.

2010 tavaszán Uniós szabvány szerint berendezett és lombos fáink által nyáron kedvezően árnyékos udvarunk lehetőséget ad a gyermekek szabad levegőn való játékára. Ezen felújítás után a gyermekeket belevonva gondozzuk óvodánk udvarát, virágos és veteményeskertjét. 2010 nyarán a ,,Mi óvodánk, mi iskolánk” pályázat keretében lehetőségünk nyílt óvodánk csoportszobáit, kerítését is megszépíteni.

Pedagógiai gyakorlatunk– VARÁZSLATOS TERMÉSZET – kiemelt célkitűzései a természet megismerése, az élővilág megszerettetése, a természethez fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítása, környezetünk megóvására nevelés, a környezetben való tájékozódás és a hagyományok ápolása. Ezen célkitűzések megvalósítása érdekében sokat sétálunk, kirándulunk a gyermekekkel.

A Zöld Óvoda címet 2014 decembere óta viselheti óvodánk, ez az elismerés is tükrözi beállítottságunkat.

Az ősz folyamán Alkotódélután keretén belül, a természet kincseinek felhasználásával szülők és gyermekek óvodánk dolgozóival együtt közösen tevékenykedhetnek. Igényeknek megfelelően lehetőséget biztosítunk a gyermekek vallás oktatására. A szülők támogatásával 1994 óta működik óvodánkban a ,,Szemünk Fénye Alapítvány”.

Óvodai közösségünket az összetartozás, közös pedagógiai gondolkodás jellemzi, együtt és egymást kiegészítve éljük mindennapjainkat. A családias légkörben folytatott nevelő-oktató munkában nagy segítséget nyújtanak a szakképesítéssel rendelkező dajka nénik. Nevelőmunkánkat fejlesztő pedagógus, logopédus, pszichológus, gyógypedagógus segíti.

Óvodánk kapuja és csoportjai minden nap nyitva állnak az érdeklődők előtt.