Szegedi ÓVI Széksósi Úti Óvodája

Timkó Nóra
6791 Szeged, Széksósi u. 17.
06/62-461-062
06/20-263-1079
szeksosi.ovoda@int.ritek.hu


  1. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA

Óvodánk Szeged-Kiskundorozsma központjában könnyen megközelíthető főutcán helyezkedik el. Felújított, jól felszerelt, családias, barátságos óvodánk 2 csoportban fogadja a gyermekeket. Gazdag, élményszerű mindennapokat nyújtunk számukra szeretetteljes, nyugodt, inger gazdag környezetben.
Az udvar és a közeli liget jó lehetőséget biztosít a szabad levegőn történő változatos mozgáshoz, játékhoz. A közelben levő sportcsarnok rendszeres lehetőséget biztosít egész évben az egészséges testmozgáshoz, sportrendezvényeken való részvételhez. Nagy hangsúlyt fektetünk az óvoda-szülő közötti harmonikus kapcsolatra, közös családi rendezvényekre, együttnevelő tevékenységének erősítésére. Óvodánkban a „Csiribiri” kreatív OVI című helyi nevelési gyakorlatunk szerint folyik a gyerekek nevelése, mely szerint „Itt minden érted van, érezd magad jól”.

  1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT:

A gyermekeket a játékon, mint a gyermek alapvető tevékenységén keresztül, differenciáltan neveljük az egyéni képességeiket maximálisan figyelembe véve.
A kölcsönös szeretet, az egymás tiszteletben tartása, és elfogadása a közösségi szokások és szabályok betartása biztosítja az óvoda nyugodt légkörét. Nevelőmunkánk a gyermekek szociális, testi, értelmi felkészítését alapozza meg.

  1. ÓVODÁNK CÉLJA ÉS FELADATA:

Célunk, hogy az óvodánkba járó gyermekeket érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes óvodai légkör vegye körül, melyben a gyermekeket a tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés      övezze.
Feladatunk, az alapkészségek, és képességek fejlődésének támogatása az érdeklődés felkeltésével, ismeretek rendszerezése felfedezés megtapasztalásával, lehetőségeinek széles körű biztosításával. A gyermekek családból hozott élményeire és az óvodai közös tevékenységekre épített vizuális nevelés, közösségi és mindennapos ábrázoló tevékenységek megszervezésére nagy hangsúlyt fektetünk. Programunk kiemelt célkitűzései az óvoda és család együtt nevelő tevékenységének erősítése. A rajzolás, festés, mintázás, kézimunka a zavartalan, sokrétű tevékenység lehetőségét biztosítva, változatos eszközökkel, sokféle anyag felhasználásával a gyermekek kreativitásának fejlesztése a célunk. Nevelőmunkánk során a tehetséggondozás megalapozásán van a hangsúly, melyet a csoportban a napi tevékenységbe ágyazva valósítunk meg.