Szegedi ÓVI Tabán Utcai Óvodája

Pásztor Gáborné
6723 Szeged, Tabán u. 29.
06/62-426-636
06/20-213-1890
taban.ovoda@int.ritek.hu


Óvodánk lakótelepen, Felsőváros szívében 4 óvodai csoporttal, csoportonként külön-külön nagy zöld játszóudvarral várja a gyerekeket.

A csoportszobák külön mosdóhelységgel és külön öltözővel rendelkeznek.

Udvarunk tágas, fás, füves, rendezett.

Óvodánk azoknak a szülőknek ajánlja figyelmébe programját, akik a mozgásfejlesztésen keresztül a természet szeretetére, védelmére, a környezettudatos magatartást szem előtt tartva nevelik gyermekeiket.

Maximálisan törekszünk arra, hogy a játékot minden körülmények között szem előtt tartva, nyugodt, a nevelés minden területén derűs, családias légkört biztosítva szeretettel, megbecsüléssel övezve, egyéni képességeit, tehetségcsíráit is figyelembe véve, a komplexitás lehetőségeivel élve, a családdal szorosan együttműködve a gyermeki személyiséget kibontakoztassuk.

A szokás-és normarendszerünk értékei megegyeznek az Óvodák Igazgatóságának Pedagógiai Programjában leírtakkal.

Céljaink:

A mozgásszerető környezetben, gazdag, változatos mozgásélmények segítségével, az egészséges életmódra nevelés, az érzékszervek, az agyi funkciók serkentésével, a testrészek, azok funkcióinak felfedezése, a test dimenzióinak játékos megtapasztalása.

Környezetvédelem: a környezettudatos magatartás megalapozása, a természet szeretetére nevelés.

Az életminőség javítása, egészségmegőrzés, a közösségi identitás, kohézió erejével.

A hagyományőrzést tudatosan, komplexen építjük be a nevelői munkánkba.

Érzelmi, esztétikai, erkölcsi nevelésen keresztül átszövi a hétköznapjainkat, ünnepeinket.

Erős közösségformáló erejével, a személyiségfejlődés egyik legfontosabb alappillérévé vált.

Fontosnak tartjuk egyéni óvodai arculatunk megtartását, gazdagítását, mellyel a szép, és örök értékek befogadását erősítjük.