Szegedi ÓVI Toldy Utcai Óvodája

Rozgonyi Rita
6720 Szeged, Toldy u. 4.
06/62-420-929
06/20-213-9902
toldy.ovoda@int.ritek.hu


Óvodánk a város első óvodájaként közel 160 éve fogadja a 3-6 éves korú gyermekeket. A belvárosban, jól megközelíthető helyen, hat óvodai csoporttal működik. A patinás épületben barátságosan berendezett, hangulatosan dekorált környezet várja a kicsiket. Udvara zárt, magas kerítéssel illetve házakkal határolt.

Hagyományos ünnepeink: egészségünkért ovi-hét, mikulás, adventi készülődés, karácsonyi koncert, farsang, családi délutánok, március 15., húsvét, majális, sportverseny, anyák-apák napja, gyermeknap, évzáró.

Óvodai életünk lényege a tevékenységek sokfélesége, változatossága amely az örömszerzésen túl az iskolára való felkészítést is szolgálja. Gyermekeink közül nagyon sokan nyernek felvételt a város elismert iskoláiba. Büszkeségünk, hogy régi óvodásaink közül sokan folytatnak zenei tanulmányokat és évente visszajárnak bemutatni tudományukat.

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a tevékenységek egyformán legyenek jelen a mindennapjainkban, hogy a gyermekek könnyebben rátaláljanak arra a területre amely nekik a legkedvesebb, amiben örömüket lelik és amiben kiteljesedhetnek.

Legfontosabb feladataink közül három, a teljesség igénye nélkül:

– Gyermekeink önként, örömmel, kreatívan vegyenek részt minden tevékenységben és őrizzék meg természetes kíváncsiságukat, mindemellett legyenek önállóak is, együttműködőek is, – hiszen az életfeladatokra való felkészülést alapozzuk meg.

– A szülőkkel aktívan és folyamatosan együttműködve tegyük a dolgunkat.

– Intézményünk nevelőmunkája stabil, kiegyensúlyozott legyen és jellemezze állandó magas színvonal.

Célunk olyan szeretetben gazdag, nyugodt, ámde inspiráló és változatos óvodai élet teremtése, ahol a gyermek minden nap kap pozitív megerősítést és a szülő úgy érzi, hogy saját nevelése az óvodaival kiegészül.