Szegedi ÓVI Tünde Téri Óvodája

Sajóné Mihály Réka
6723 Szeged, Tünde tér 1.
06/62-475-638
06/20-217-0973
tundeteri.ovoda@int.ritek.hu


A Csillag tér közelében, a Budapesti krt. páros oldalán, a közlekedés szempontjából kiemelten jó helyen, a zajtól mégis elzárva várja a hozzánk érkező gyermekeket hat csoportos óvodánk, reggel 5.30-17 óráig. Az épület belső és külső környezete esztétikus, rendelkezik a helyi nevelési program megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel. Hatalmas, füves, árnyékot adó fákkal, folyamatosan bővülő udvari játékeszközökkel rendelkező udvarunkon a gyerekek kedvükre mozoghatnak, játszhatnak.

A kollektíva számára kiemelt jelentőséggel bír, hogy:

·       örömteli, boldog éveket biztosítsunk óvodásaink számára,

·       szakmailag felkészülten, a gyerekek fejlődése érdekében minden lehetőséget kihasználva  neveljük a ránk bízott gyermekeket,

·       a szülőkkel kialakított jó partneri kapcsolatot tovább mélyítsük.

Óvodánk helyi pedagógiai gyakorlatának kiemelt területe:

A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSÉRE NEVELÉS

A környezettudatos magatartás áthatja az óvodai nevelés rendszerét. A természeti- társadalmi környezetet, a növény-és állatvilágot az évszakok változásain, jeles napok kiemelt szintű, interaktív feldolgozásán keresztül, közvetlen megfigyeléssel ismerik, tapasztalják meg óvodásaink. Közvetetten segítjük a gyerekeket, hogy különböző tevékenységeken, kisérleteken, kirándulásokon  keresztül minél több tapasztalathoz jussanak, kielégíthessék kíváncsiságukat, olyan kompetenciákkal rendelkezzenek, melyek megalapozói a sikeres iskolai ismeretszerzésnek

Céljaink megvalósítása érdekében kiemelten kezeljük az alábbi jeles napokat:

Takarítás napja – szeptember, Állatok napja – október, A víz Világnapja – március

Föld Napja – április

Szülők, gyerekek igényeinek figyelembe vételével bábszínház, és a Nemzeti színház előadásainak bérletes látogatása.

„ Ö azt hiszi csak játszik,

De mi már tudjuk, mire megy vele.

Arra, hogy a világban otthonosan mozgó,

eleven eszű és tevékeny ember

Váljék belőle.”

  /Varga Domokos/

Kísérletezünk!