Szegedi ÓVI Újvidéki Utcai Óvodája

Tóth Andrea Katalin
6729 Szeged, Újvidéki u. 6.
06/62-420-287
06/20-423-4467
ujvideki.ovoda@int.ritek.hu


Kis gyermekem csak nézzél szerte szét, érted van itt minden, ami szép ….(Várnai Zseni)

Óvodánk barátságos, családi házakkal körülvett, jól megközelíthető helyen, zöld övezetben található. Esztétikus parkosított területtel, sokféle fajátékokkal, szabadtéri medencével biztosítjuk a gyerekek számára a gazdag és változatos tevékenységeket. Otthonosan berendezett, egyedi kialakítású csoportszobáinkban az óvodai nevelés a teljes óvodai életet magába foglaló játék, játékos tanulási folyamatok keretében történik 3 csoportban. Kiemelkedően fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek érzelmi biztonságban, szeretetteljes, családias légkörben nevelkedjenek.

Célunk: Olyan gyermekek nevelése, akik derűsek, őszinték, örömmel, vidáman jönnek óvodába, bizalommal fordulnak társaikhoz és a felnőttekhez. Gyermekközpontú nevelésünk során szem előtt tartjuk a gyermekek életkorát, képességeit, szükségleteit, a terhelhetőségét, az egyénenként változó és eltérő fejlődési ütemét.

Amit kínálunk:

 • Nagy udvarral és természetes anyagból készült EU-s szabványnak megfelelő játékkal rendelkező környezetet
 • Igényesen kialakított csoportszobákat, változatos játszóhelyeket, sok programot, kirándulást

Az csak egy jó hely lehet:

 • Ahol a minőség előtérbe helyezése fontos a mennyiséggel szemben.
 • Ahol figyelembe veszik gyermeke szükségleteit, igényeit
 • Ahol jól képzett szakemberek segítik a családokat

Amit fontosnak tartunk:

 • Érzelmi biztonságon alapuló légkör, a gyermekeket feltétel nélkül elfogadó óvodai dolgozók együttműködése a szülőkkel való partnerkapcsolat érdekében.
 • A kompetenciák, képességek fejlesztését, a gyerekek testi-, lelki egészségének megőrzését, az esélyegyenlőség figyelembevételével.
 • A múlt- és a jelen értékeinek közvetítését.

Amire büszkék vagyunk:

 • Hagyományainkra, színvonalas rendezvényeinkre és élménynyújtó programjainkra
 • Dajkáink mind szakképzettek, pedagógiai asszisztens segíti a pedagógusok munkáját.
 • Helyben tudjuk biztosítani a logopédiai és a fejlesztő pedagógusi ellátást
 • Pedagógusaink többirányú szakvégzettsége (dráma tanár, Kokas Klára zeneterapeuta, fejlesztő pedagógus) mely sajátosan alakítja gyermekcsoportjaink arculatát
 • Óvodánk a helyi általános iskolával és a művelődési házzal együtt kultúr-közvetítő szerepet is betölt.
 • Kapcsolatot ápolunk a telep nyugdíjasaival, az idősek és az óvodások közös programokon találkoznak a generációk közötti szorosabb kapcsolattartás, tapasztalatcsere érdekében.