Tisztelt Szülő!

Tájékoztatjuk, hogy a kiválasztott óvodába való jelentkezését rögzítettük, ezzel kapcsolatban további teendője nincs.

Az óvodai felvételről hozott döntés határnapja: 2023. május 21. A döntésről szóló határozatot, az intézmény házirendjét, valamint a kötelezően kitöltendő KOFA3 (logopédiai kérdőív) linkjét a beiratkozáskor megadott e-mail címre, annak hiányában a megadott lakcímre postázzuk.